Jesteś tutaj: Start / Zasób

Zasób

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasób Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Według stanu na dzień 14. lutego 2024 r. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przechowuje 2 858 zespołów, co stanowi 736 712 jednostek archiwalnych i 7 819.42 mb.

Archiwalia te, wytworzone w latach 1303-2020 obrazują kilka wieków historii regionu. W zasobie dominuje dokumentacja aktowa (90% całości). Oprócz niej występuje dokumentacja techniczna (40 416 ja.), kartograficzna (15 349 ja.), fotograficzna (12 015 ja.), dokumenty pergaminowe i papierowe (2 215 ja.), filmy (495 ja.), nagrania dźwiękowe (1 984 ja.) oraz pieczęcie i pieczątki (226 ja.).

Najstarszą jednostkę stanowi dokument z 1303 roku (Akta Miasta Żagań). Wśród aktotwórców dominuje administracja (822 zespoły), na którą składają się władze miejskie, komunalne i powiatowe działające do 1945 r. oraz administracja państwowa i samorządowa po II wojnie światowej. Aż 458 zespoły wytworzyły partie polityczne m.in.: PPR, PPS, PZPR, ZMW, ZMS, SD, ZSL, Socjaldemokracja RP, Akcja Wyborcza Solidarność. Kolejną dużą grupę akt (363 zespoły) stanowią materiały o charakterze genealogicznym poniemieckich urzędów stanu cywilnego oraz parafii rzymskokatolickich i ewangelickich. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przechowuje również dokumentację zakładów pracy, z których wiele po 1989 r. uległo likwidacji lub prywatyzacji (np.: Polska Wełna, Polmos, Zastal, Nordis, Zefam, Dekora, Żarskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Żagańskie Zakłady Przemysłu Wełnianego). Znaczna część archiwaliów (241 zespołów) została wytworzona przez organizacje spółdzielcze oraz cechy i związki rzemieślnicze (192 zespoły). Bogato reprezentowane są instytucje wymiaru sprawiedliwości (146 zespoły sądów, notariuszy i prokuratur), których dokumentacja w postaci ksiąg i akt gruntowych stanowi cenne i często wykorzystywane źródło do ustalania spraw własnościowych.

Zasób Archiwum Państwowego w Zielonej Górze wzbogacają ponadto akta instytucji wyznaniowych, nauki, oświaty i kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji finansowych oraz związków zawodowych. Ciekawą grupę materiałów stanowią archiwa rodzinno-majątkowe (najcenniejsze z nich to Wielka Własność w Otyniu, Wielka Własność w Brodach i Zasiekach, Archiwum Książąt Żagańskich, Archiwum Herminy von Reuss) zbiory i kolekcje (np. map, kartograficzny, materiałów ulotnych) oraz bogata spuścizna Czesława Łuniewicza, w skład której wchodzą negatywy fotografii wykonanych w latach 1960-1990.

Dokładny wykaz zespołów znajdujących się w posiadaniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze można znaleźć
w zakładce bazy danych lub w serwisie Szukaj w Archiwach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:32629