Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

16 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 31.12.2023 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1874r ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczanie przesyłek listowych, pocztex, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawa Prawo pocztowe ( Dz.U.2018 poz. 2188)

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

5 listopada 2020

Aktualizacja 18.11.2020 / DAK.222.34.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.34.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą:
Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą: Przebudowa zasilania awaryjnego prądem elektrycznym obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze , w następującym zakresie
1) Modyfikację istniejącego podłączenia polegającą na odłączeniu zasilania szaf klimatyzacji precyzyjnej,
2) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS PowerArt DSP 3/3 – 30KVA (pom. 114 – zasilanie komputerów)
3) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS MULTI PowerArt -6 KVA (zasilanie serwerowni- pom. 215)
4) Dołączenie zasilania obwodu jednostki wentylacji NW-1
5) Dołączenie zasilania obwodu klimatyzacji Daikin (w pom. 215 i 114)
6) Dołączenie zasilania obwodu automatycznych drzwi przesuwnych STA 20 2 szt..
7) Dołączenie zasilania obwodu systemu sygnalizacji pożarowej.
8) Dołączenie zasilania obwodu systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.
9) Modyfikacja zasilania komory fumigacyjnej ( zasilanie poza agregatem)
10) System monitorowania zasilania awaryjnego

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

Zapytanie ofertowe. Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych

7 października 2020

Aktualizacja 21.10.2020 / DAK.222.32.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.32.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych model V 370/ER24 EI120 (vei↔0)s 2013 rok

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany siłowników ( wraz z siłownikami ) do klap przeciwpożarowych w ilości 5 sztuk model V 370/ER24 EI120 (vei↔0)s 2013r., producent firma FRAPOL sp. z. o.o. Kraków znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.10.2020 r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych

Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

9 września 2020

Aktualizacja 2020.09.21 / DAK.222.26.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.26.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowalnego wykonawczego pod nazwą „Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” wraz z o sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót , w następującym zakresie

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego

8 września 2020

Aktualizacja 2020.09.17 / DAK.222.28.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.28.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego, wodomierza sprzężonego, zasuw żeliwnych i filtra skośnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zakres poszczególnych zaworów określa norma PN-EN 806-5:2012: Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

7 września 2020

Aktualizacja 2020.09.17 / DAK.222.27.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.27.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze  (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska. Przegląd nie będzie obejmował kontroli przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) – wykonano w marcu br.

Informacje o budynku stanowią załącznik nr 1 do zapytania.

Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania lub wg własnego wzoru. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego

3 września 2020

Aktualizacja 08.09.2020 / DAK.222.25.2020.Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

DAK.222.25.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,  tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego, wodomierza sprzężonego, zasuw żeliwnych i filtra skośnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zakres poszczególnych zaworów określa norma PN-EN 806-5:2012: Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegółowy zakres prac konserwatorskich:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

31 sierpnia 2020

Aktualizacja 10.09.2020 / DAK.222.24.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.24.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,  tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe - transport, załadunek i rozładunek dokumentacji

20 sierpnia 2020

Aktualizacja 07.09.2020 / DAK.240.3.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.240.3.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Transport, załadunek i rozładunek dokumentacji z wyborów Prezydenta RP w 2020 r. z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do hali magazynowej.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, z siedziby gmin do magazynu Archiwum Państwowego, mieszczącego się przy ul. Trasa Północna 12 w Zielonej Górze, z wyłączeniem okręgów co do których zostaną zaskarżone wybory. Zamówienie obejmuje wynajem samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 ton wraz z kierowcą i pracownikiem do wykonania załadunku i wyładunku. Samochód musi być wyposażony w miejsce siedzące dla pasażera - pracownika Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, który będzie koordynował przejmowanie dokumentów z gmin. Czas trwania realizacji zamówienia ok. 1,5 miesiąca, według ustalonego harmonogramu i wykazu tras. (Załącznik nr 3)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - transport, załadunek i rozładunek dokumentacji

Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja agregatu

10 sierpnia 2020

DAK.222.21.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja agregatu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:72756