Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

12 sierpnia 2021

Aktualizacja 24 sierpnia 2021 / DAK.222.25.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.25.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska. Przegląd nie będzie obejmował kontroli przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) – wykonano w marcu br. Informacje o budynku stanowią załącznik nr 1 do zapytania. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania lub wg własnego wzoru. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

12 sierpnia 2021

Aktualizacja 24 sierpnia 2021 / DAK.222.24.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.24.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 11 sierpnia 2021 /DAK.222.22.2021 - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia
Aktualizacja 07 września 2021 /DAK.222.22.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.22.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS Multipower Art 6kVa i Power Art 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Zakres prac:
1) ogólny przegląd,
2) kalibracja,
3) czyszczenie urządzeń,
4) sprawdzenie poprawności działania przełącznika ppoż.,
5) kontrola wentylatorów,
6) kontrola adaptera SNMP,
7) pomiar Rw i U każdego z akumulatorów.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 19 sierpnia 2021 / DAK.222.23.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.23.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Liczba godzin pracy agregatu wynosi około 56 mth w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji. Szczegółowy zakres czynności został opisany w załączniku nr 2. Wykaz urządzeń i czynności do zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 27.08.2021 r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 19 sierpnia 2021 / DAK.222.21.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.21.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji do dnia 26.08.2021r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i protokołem konserwacji każdego urządzenia i każdego systemu z osobna, tj.:
1) System CCTV,
2) System monitoringu temperatury i wilgotności,
3) System sygnalizacji pożarowej,
4) System kontroli dostępu,
5) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA. Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie cenowe dot. weryfikacji stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

23 czerwca 2021

Aktualizacja 07 lipca 2021 / DAK.222.18.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.18.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu towarowym typ M33, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001140, rok budowy:2021,
udźwig: 1000 kg, ilość przystanków: 3 i dźwigu osobowym, typ: M34, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001139, numer fabryczny: D-178, rok budowy: 2012, udźwig: 630 kg, ilość przystanków: 3.w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Po wykonaniu powyższej czynności należy zamieścić w księdze rewizyjnej urządzenia poświadczenie określające obecność nieprawidłowości lub jej brak. Poświadczenie powinno zawierać: data wykonania sprawdzenia; nr ewidencyjny dźwigu, nr fabryczny dźwigu, nr fabryczny wciągarki, oświadczenie o stwierdzeniu/ nie stwierdzeniu nieprawidłowości, dokumentację zdjęciową, dane osoby wykonującej sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości dźwig należy wyłączyć z eksploatacji do momentu ich usunięcia oraz poinformować drogą mailową/ pisemnie stosowny oddział UDT o wykrytej nieprawidłowości przesyłając powyższe poświadczenie.

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe dot. weryfikacji stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

Zapytanie o cenę przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

12 maja 2021

Aktualizacja 21 maja 2021 / DAK.222.09.2021 - informacja o wyborze wykonawcy 

Znak: DAK.222.9.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu p.poż, oraz klapy oddymiającej AWAK (punktowe jednoskrzydłowe z napędem elektrycznym na postawach skośnych z wiatrownicami) znajdujących się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2021 r.

16 kwietnia 2021

Znak: O2.6210.1.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów filmowych liczących około 657 minut emisji   metodą  skanowania poklatkowego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

II.    Miejsce realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:90434