Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Ekspertyza w sprawie możliwości i sposobu zasilania

16 maja 2019

Znak: DAK.222.5.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Ekspertyza w sprawie określenia możliwości i sposobu zasilania wybranych obwodów z agregatu prądotwórczego.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza zbadania możliwości wraz z opinią i wskazaniem sposobu i oszacowaniem kosztów zasilania wymienionych poniżej obwodów poprzez SZR z agregatu prądotwórczego:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Ekspertyza w sprawie możliwości i sposobu zasilania

Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.

26 kwietnia 2019

Aktualizacja 22.05.2019 / DAK.222.4.2019.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.222.4.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu ppoż., znajdującego się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra, według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

III.    Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminach wskazanych w załączniku nr 2 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.

Zapytanie ofertowe. Zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego.

17 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego dmuchanego ekranu projekcyjnego.
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  3. Przedmiot zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  i  roszczeń  osób trzecich.

 III.      Miejsce realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego.

Zapytanie ofertowe. Zakup projektora multimedialnego

17 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup projektora multimedialnego

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego projektora multimedialnego.
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  3. Przedmiot zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  i  roszczeń  osób trzecich.

 III.      Miejsce realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup projektora multimedialnego

Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji

25 lutego 2019

Aktualizacja 6 marca 2019 / DAK.221.2.2019.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.221.2.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw., umożliwiającej składowanie 105 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz
z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:
- budynek hali magazynowej usytuowany jest na gruncie suchym, niegrożącym osunięciem, położony powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych oraz posiada dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych;
- pomieszczenia do przechowywania dokumentacji nie są zawilgocone oraz są wyposażone
w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, oraz zabezpieczenie przed włamaniem;
- pomieszczenia przeznaczone do przechowywania dokumentacji są wyposażone w źródła światła sztucznego o odpowiednich parametrach, tj. zastosowane są świetlówki o obniżonej emisji promieniowania UV (maksymalne natężenie światła nie może przekroczyć 200 luksów);
- w pomieszczeniu wyeliminowane jest światło słoneczne, poprzez zastosowanie, np. żaluzji, folii chroniących przed promieniowaniem UV;
- w pomieszczeniu zapewnione są warunki wilgotności i temperatury, gdzie wilgotność względna zachowana jest na poziomie 45-60%, temperatura na poziomie 14-20 st. C.

III.     Termin realizacji zadania
Realizacja umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i będzie obowiązywała od marca 2019 r. do marca 2022 r. z możliwością jej przedłużenia o kolejne 4 lata.

III.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji

Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

13 lutego 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Zapytanie ofertowe. Zakup dysku sieciowego

11 grudnia 2018

Aktualizacja 18.12.2018 / DAK.230.88.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DAK.230.88.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup dysku sieciowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum dysku sieciowego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie należy zrealizować, tj. dostarczyć urządzenie wraz z poprawnie wystawioną fakturą i kartą gwarancyjną do dnia 27 grudnia 2018 r.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup dysku sieciowego

Zapytanie ofertowe. Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem

6 grudnia 2018

Aktualizacja 18.12.2018 / DAK.230.86.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DAK.230.86.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum aparatu fotograficznego z obiektywem
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zamówienie należy zrealizować, tj. dostarczyć urządzenie wraz z poprawnie wystawioną fakturą i kartą gwarancyjną do dnia 27 grudnia 2018 r.

III.    Miejsce realizacji zadania
1.    Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem

Zapytanie ofertowe. Zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej

23 listopada 2018

Znak: DAK.161.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze .

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej wraz z dostawą do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, 65 762 Zielona Góra.

III.    Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 10.12.2018 r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej

Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z materiałów archiwalnych.

9 listopada 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Sporządzenie indeksów osobowych z materiałów archiwalnych

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z materiałów archiwalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:51803