Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe: Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2024 r.

9 maja 2024

Aktualizacja 27 maja 2024 / DAG.222.9.2024 - informacja o wyborze oferty

DAG.222.9.2024

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2024 r.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana elementów oraz wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń  technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności dla każdego systemu z osobna, tj.:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2024 r.

Zapytanie ofertowe: Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

11 kwietnia 2024

aktualizacja 29.04.2024 / DAG.222.10.2024.Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Zielona Góra, 11.04.2024r.

DAG.222.10.2024

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowe przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych

27 lutego 2024

Aktualizacja 12 marca 2024 / DAG.08.1.2023 - informacja o wyborze oferty

Zielona Góra, 26.02.2024 r.

DAG.08.1.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Kompleksowe przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: Kompleksowe przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

22 stycznia 2024

Aktualizacja 01.02.2024/Informacja o najkorzystniejszej ofercie

DAG.222.1.2024

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl.
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami z przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem danych i numeru certyfikatu UDT Wykonawcy.
Zakres czynności:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Załadunek, transport i wyładunek dokumentów z wyborów z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

18 stycznia 2024

Aktualizacja 29.01.2024 / Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Zielona Góra, 18.01.2024 r.

DAG.230.2.2024

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Załadunek, transport i wyładunek dokumentów z wyborów z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):
Przedmiotem umowy jest załadunek, transport i wyładunek dokumentów z wyborów z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, z siedzib gmin (przechowawcy dokumentacji wyborczej) do hali magazynowej mieszczącej się przy Trasie Północnej 12H w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Załadunek, transport i wyładunek dokumentów z wyborów z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych i korytarzy oraz terenu w obrębie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

7 grudnia 2023

Aktualizacja 18.12.2023 / Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Zielona Góra, 06.12.2023 r.

DAG.222.50.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych i korytarzy oraz terenu w obrębie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości w i obrębie budynku archiwum, polegające na sprzątaniu wyznaczonych powierzchni i pomieszczeń biurowych, ogólnodostępnych, korytarzy i toalet o powierzchni łącznej ok. 754 [m2], przy czym dziennie od 475 do 624 [m2]. Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią został przedstawiony w tabeli nr 2.
Zamówienie obejmuje następujący zakres:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych i korytarzy oraz terenu w obrębie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

4 sierpnia 2023

Aktualizacja 14 sierpnia 2023 / DAG.222.29.2023 - informacja

Zielona Góra, 04.08.2023 r.

DAG.222.29.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego pięcioletniego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, w tym:
1) elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
3) instalacje gazowe w tym sprawdzenie ich szczelności. Brak instalacji gazowej w obiekcie.
4) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej),
5) sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji,
6) instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. - Zapytanie nie dotyczy pomiarów instalacji. Protokół z przeprowadzenia pomiarów instalacji zostanie dostarczony Wykonawcy w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie Zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

26 lipca 2023

Aktualizacja 02 sierpnia 2023 / DAG.222.28.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023

DAG.222.28.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
Badanie obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

26 lipca 2023

Aktualizacja 04 sierpnia 2023 / DAG.222.27.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023 r.

DAG.222.27.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

26 lipca 2023

Aktualizacja 07 sierpnia 2023 / DAG.222.19.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023 r.

DAG.222.19.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu i konserwacji w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Zakres prac:
1) Ogólny przegląd,
2) Kalibracja,
3) Czyszczenie urządzeń,
4) Sprawdzenie poprawności działania przełącznika ppoż.,
5) Kontrola wentylatorów,
6) Kontrola adaptera SNMP,
7) Pomiar Rw i U każdego z akumulatorów,

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:113065