Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe - digitalizacja filmów

30 lipca 2020

O2.6210.7. 2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Digitalizacja filmów w 2020 r.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - digitalizacja filmów

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego

17 lipca 2020

DAK.222.18.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.07.2020r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

17 lipca 2020

DAK.222.17.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych i konserwacji 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 (wewnętrzne) i 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 Safecord (zewnętrzne) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z
dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z czego:
a) pierwszy przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 28 lipca 2020 r.;
b) drugi przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 30 listopada.2020 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych

17 lipca 2020

DAK.222.16.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUAC0115A (2 szt.), JUAC0135A(1 szt.) znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych TRANE JUAC0115A (2szt.), JUAC0135A (1szt.), znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności.
Zakres prac przy wymianie zbiorniczków zgodnie z dokumentacją techniczną DTR urządzeń
1) Zakup trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane
2) Wymiana zbiorniczków nawilżacza w 3 urządzeniach, w tym:
a) oczyszczenie filtra umieszczonego wewnątrz złącza zaworu elektromagnetycznego w 3 urządzeniach
b) oczyszczenie zespołu upustowego zaworu elektromagnetycznego, oczyszczenie miejsca przepływu wody i usunąć cząstki kamienia z syfonu ściekowego, w 3 urządzeniach
c) Wymiana zbiorniczka w trzech urządzeniach
3) Przegląd złączy przewodu napełniania i przewodu ściekowego w 3 urządzeniach

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.07.2020r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych

Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

6 lipca 2020

DAK.222.14.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760 DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zlecenie na wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760, DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody. Zakres poszczególnych zaworów określa norm PN-EN 806-5:2012 : Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły oferty:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

Zapytanie ofertowe na umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

1 lipca 2020

Aktualizacja 10.07.2020/DAK.222.13.2020.Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

DAK.222.13.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2021 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.

Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

16 czerwca 2020

Aktualizacja 30-06-2020 / DAK.222.10.2020.Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

Znak: DAK.222.10.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, tj.:
1) System CCTV,
2) System monitoringu temperatury i wilgotności,
3) System sygnalizacji pożarowej,
4) System kontroli dostępu,
5) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

III. Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

15 maja 2020

Aktualizacja 25.05.2020 / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.222.8.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel.
68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu p.poż. znajdującego się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

III. Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

28 lutego 2020

Aktualizacja 11 marca 2020 / DAK.222.4.2020 - Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.4.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji (m.in. zawierający niezbędne dane do wpisania w kartę urządzeń wg CRO), tj.:

Czytaj więcej o: Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

18 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz.U.2018 poz.1986).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, na warunkach określonych w umowie stanowiącej zał. nr 1do zapytania.

III.    Termin realizacji zamówienia

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:65224