Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i protokołem konserwacji każdego urządzenia i każdego systemu z osobna, tj.:
1) System CCTV,
2) System monitoringu temperatury i wilgotności,
3) System sygnalizacji pożarowej,
4) System kontroli dostępu,
5) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA. Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie cenowe dot. weryfikacji stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

23 czerwca 2021

Aktualizacja 07 lipca 2021 / DAK.222.18.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.18.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu towarowym typ M33, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001140, rok budowy:2021,
udźwig: 1000 kg, ilość przystanków: 3 i dźwigu osobowym, typ: M34, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001139, numer fabryczny: D-178, rok budowy: 2012, udźwig: 630 kg, ilość przystanków: 3.w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Po wykonaniu powyższej czynności należy zamieścić w księdze rewizyjnej urządzenia poświadczenie określające obecność nieprawidłowości lub jej brak. Poświadczenie powinno zawierać: data wykonania sprawdzenia; nr ewidencyjny dźwigu, nr fabryczny dźwigu, nr fabryczny wciągarki, oświadczenie o stwierdzeniu/ nie stwierdzeniu nieprawidłowości, dokumentację zdjęciową, dane osoby wykonującej sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości dźwig należy wyłączyć z eksploatacji do momentu ich usunięcia oraz poinformować drogą mailową/ pisemnie stosowny oddział UDT o wykrytej nieprawidłowości przesyłając powyższe poświadczenie.

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe dot. weryfikacji stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

Zapytanie o cenę przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

12 maja 2021

Aktualizacja 21 maja 2021 / DAK.222.09.2021 - informacja o wyborze wykonawcy 

Znak: DAK.222.9.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu p.poż, oraz klapy oddymiającej AWAK (punktowe jednoskrzydłowe z napędem elektrycznym na postawach skośnych z wiatrownicami) znajdujących się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę przegląd sprzętu przeciwpożarowego, oraz klapy oddymiającej AWAK

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2021 r.

16 kwietnia 2021

Znak: O2.6210.1.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów filmowych liczących około 657 minut emisji   metodą  skanowania poklatkowego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

II.    Miejsce realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2021 r.

Zapytanie cenowe. Zakup i dostawa streamera (napędu taśmowego)

12 marca 2021

Aktualizacja 23 marca 2021 / DAK.230.15.2021 - informacja o wyborze wykonawcy 

Znak: DAK.222.15.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostawa do siedziby Archiwum napędu taśmowego do archiwizacji danych na taśmach magnetycznych standardu LTO-5, LTO-6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum napędu taśmowego do archiwizacji danych na taśmach magnetycznych standardu LTO-5, LTO-6 o parametrach nie gorszych niż :
Streamer Quantum TC-L62BN-AR-C o specyfikacji:
Rodzaj urządzenia : napęd taśmowy LTO Ultrium
Rodzaj obudowy : zewnętrzny
Obsługiwane nośniki (zapis) : LTO Ultrium 5, LTO-6 Ultrium
Obsługiwane nośniki (odczyt) : LTO Ultrium 5, LTO-6 Ultrium
Interfejs: SAS, 6Gb/s
Bufor: 512MB
Szybkość przesyłu danych co najmniej 160 MBps (576 GB/godz) (nadrzędna)
Szybkość przesyłu danych co najmniej 400 MBps (1.44 TB/ph) (skompresowana)
Średni czas wyszukiwania do 50 sek.
Załączone wyposażenie : Kabel SAS, oprogramowanie do deduplikacji
MTFB Gwarantowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami nie mniejszy niż 250,000 godzin
Gwarancja producenta:36 miesięcy

2. Termin realizacji

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe. Zakup i dostawa streamera (napędu taśmowego)

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

26 lutego 2021

Aktualizacja 10 lutego  2021 / DAK.222.02.2021 - Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.2.2021         

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, tj.:
1) przeprowadzenie kontroli szczelności jednostek zewnętrznych trzech urządzeń Daikin w ramach jednego systemu - wg karty urządzeń, , tj. model VRV REMQ16P8Y1B (duży) nr ser. 6105014, REMQ12P8Y1B (mały) nr ser. 6104857,  model ERQ250A7W1B o nr ser. 5102331 oraz kontrola szczelności urządzeń poszczególnych systemów (wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji)  - do dnia 19 marca 2021r. oraz do dnia 17 września 2021r.
2) wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń poszczególnych systemów (wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji) wraz z wymianą kompletu filtrów w centralach wentylacyjnych [VTS: VS-21 (2 szt.), VS-30 (1 szt.) i VS-40 (1 szt.)],   do dnia 14 maja 2021 r oraz do dnia 10 grudnia 2021r.
3) wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUAC0115A (2 szt.), JUAC0135A(1 szt.) do dnia 14 maja 2021r.

2. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

16 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 31.12.2023 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1874r ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczanie przesyłek listowych, pocztex, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawa Prawo pocztowe ( Dz.U.2018 poz. 2188)

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

5 listopada 2020

Aktualizacja 18.11.2020 / DAK.222.34.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.34.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą:
Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą: Przebudowa zasilania awaryjnego prądem elektrycznym obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze , w następującym zakresie
1) Modyfikację istniejącego podłączenia polegającą na odłączeniu zasilania szaf klimatyzacji precyzyjnej,
2) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS PowerArt DSP 3/3 – 30KVA (pom. 114 – zasilanie komputerów)
3) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS MULTI PowerArt -6 KVA (zasilanie serwerowni- pom. 215)
4) Dołączenie zasilania obwodu jednostki wentylacji NW-1
5) Dołączenie zasilania obwodu klimatyzacji Daikin (w pom. 215 i 114)
6) Dołączenie zasilania obwodu automatycznych drzwi przesuwnych STA 20 2 szt..
7) Dołączenie zasilania obwodu systemu sygnalizacji pożarowej.
8) Dołączenie zasilania obwodu systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.
9) Modyfikacja zasilania komory fumigacyjnej ( zasilanie poza agregatem)
10) System monitorowania zasilania awaryjnego

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

Zapytanie ofertowe. Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych

7 października 2020

Aktualizacja 21.10.2020 / DAK.222.32.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.32.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych model V 370/ER24 EI120 (vei↔0)s 2013 rok

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany siłowników ( wraz z siłownikami ) do klap przeciwpożarowych w ilości 5 sztuk model V 370/ER24 EI120 (vei↔0)s 2013r., producent firma FRAPOL sp. z. o.o. Kraków znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.10.2020 r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wymiana siłowników do klap przeciwpożarowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:84396