Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

28 listopada 2022

DAK.221.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw., umożliwiającej składowanie 120 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala może posiadać dodatkowe stałe wyposażenie umożliwiające składowanie na wysokości. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

23 listopada 2022

DAK.240.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczanie przesyłek listowych, pocztex, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933, 2042). Usługi świadczone będą sukcesywnie. Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek, pocztex, paczek i usług kurierskich w okresie świadczenia usługi zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.18.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.18.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu, konserwacji i wymiany elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS Multipower Art 6kVa i Power Art 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.20.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.16.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.16.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.19.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.17.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.17.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4).

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego i konserwacji agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Ilość przepracowanych motogodzin: 85 Mth

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

26 maja 2022

Aktualizacja 03 czerwca 2022 / DAK.250.2.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.250.2.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem UTA z centrali sygnalizacji systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

26 maja 2022

Aktualizacja 03 czerwca 2022 / DAK.250.1.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.250.1.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.
Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

26 maja 2022

Aktualizacja 13 czerwca 2022 / DAK.222.15.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.15.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Obsługa stacji transformatorowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa energetycznego, regulacjami uzgodnionymi z ENEA Operator oraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej, usługa obsługi technicznej polegającej na eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad pracą stacji transformatorowej So-261 w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:101452