Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 20

25 listopada 2021

Aktualizacja 07 grudnia 2021 / DAK.222.39.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.39.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z 2021 r. poz. 497.)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Podstawa prawna art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z 2021 r. poz. 497.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 20

Zapytanie ofertowe. Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

23 listopada 2021

DAK.222.38.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu oraz kontroli poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80 usytuowanego w studzience wodomierzowej przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zakres czynności:
Zakres przeglądu:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

Zapytanie ofertowe. Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej

10 listopada 2021

Znak: DAK.230.145.2021
Aktualizacja 23 listopada 2021 / DAK.230.145.2021 - informacja o wyborze wykonawcy


Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:


Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej kierunkowej jednostronnej o wymiarach 200 x 130 cm z przeznaczeniem do zakotwienia w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego dz. Nr ½ obręb 0025 w Zielonej Górze.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej kierunkowej jednostronnej o wymiarach 200 x 130 cm z przeznaczeniem do zakotwienia w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego dz. Nr ½ obręb 0025 w Zielonej Górze.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

12 sierpnia 2021

Aktualizacja 24 sierpnia 2021 / DAK.222.25.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.25.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska. Przegląd nie będzie obejmował kontroli przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) – wykonano w marcu br. Informacje o budynku stanowią załącznik nr 1 do zapytania. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania lub wg własnego wzoru. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

12 sierpnia 2021

Aktualizacja 24 sierpnia 2021 / DAK.222.24.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.24.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 11 sierpnia 2021 /DAK.222.22.2021 - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia
Aktualizacja 07 września 2021 /DAK.222.22.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.22.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS Multipower Art 6kVa i Power Art 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Zakres prac:
1) ogólny przegląd,
2) kalibracja,
3) czyszczenie urządzeń,
4) sprawdzenie poprawności działania przełącznika ppoż.,
5) kontrola wentylatorów,
6) kontrola adaptera SNMP,
7) pomiar Rw i U każdego z akumulatorów.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 19 sierpnia 2021 / DAK.222.23.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.23.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Liczba godzin pracy agregatu wynosi około 56 mth w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji. Szczegółowy zakres czynności został opisany w załączniku nr 2. Wykaz urządzeń i czynności do zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 27.08.2021 r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

10 sierpnia 2021

Aktualizacja 19 sierpnia 2021 / DAK.222.21.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
Znak: DAK.222.21.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji do dnia 26.08.2021r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i protokołem konserwacji każdego urządzenia i każdego systemu z osobna, tj.:
1) System CCTV,
2) System monitoringu temperatury i wilgotności,
3) System sygnalizacji pożarowej,
4) System kontroli dostępu,
5) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA. Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:92502