Zasady Udostępniania Akt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych określa Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.

Podstawowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych

 • z zasobu archiwalnego korzystać może każdy
 • korzystanie z zasobu jest bezpłatne
 • z zasobu korzystać można w sposób bezpośredni lub pośredni
 • bezpośrednie zapoznanie się z zasobem odbywa się w pracowni naukowej
 • bezpośrednie zapoznanie się z zasobem oznacza udostępnienie zainteresowanym oryginału dokumentu lub jego reprodukcji
 • materiały archiwalne udostępnia się na podstawie zamówienia pisemnego
 • realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, o ile zezwala na to stan akt oraz organizacja pracy Archiwum
 • korzystający może zamówić reprodukcję z zamówionego materiału
 • pośrednie zapoznanie się z zasobem następuje w formie ustnej lub pisemnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące zawartości zasobu
 • korzystający ma swobodny dostęp do materiałów ewidencyjnych dotyczących zasobu AP w Zielonej Górze
 • użytkownik jest zobligowany do przestrzegania zasad i zwyczajów obowiązujących w Archiwum
 • użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do księgi wizyt
 • użytkownik winien wykazywać niezbędną troskę o udostępnione mu materiały archiwalne
 • przerywając pracę nad udostępnionymi materiałami archiwalnymi, użytkownik przekazuje je do depozytu
 • wszelkie ograniczenia w dostępie do zasobu oraz odstępstwa od podanych wyżej zasad unormowane są w odrębnych przepisach
 • szczegółowe zasady i tryb udostępniania określa Zarządzenie nr 4 NDAP z dnia 1 lutero 2013 r., regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej oraz inne przepisy, dostępne na miejscu

 Pomoce ewidencyjne dla korzystających

 • informator o zasobie - opracowany dla zasobu zielonogórskim Archiwum wg stanu na koniec 2000 r.
 • inwentarze zespołów - kartkowe oraz książkowe; są podstawowa forma ewidencyjną dla zespołu (zbioru) akt; charakteryzują się ujęciem analitycznym, w którym każda jednostka archiwalna zewidencjonowana jest odrębnie.
 • bazy danych - obecnie ogólnodostępne są bazy IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych) oraz SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego). Bazy danych dostępne są na stronie NDAP www.archiwa.gov.pl

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wykonuje kwerendy z posiadanego zasobu, między innymi z zakresu:

 • poszukiwań genealogicznych
 • poświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • spraw własnościowych

Opłaty za wykonane usługi zamieszczone są w cenniku.

Informacje niezbędne do realizacji kwerendy:

 • dla kwerend genealogicznych:
  - data i miejsce urodzenia, ślubu i zgonu osoby poszukiwanej
 • dla kwerend własnościowych:
  - imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  - miejsce położenia nieruchomości
 • dla kwerend dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia:
  - imię i nazwisko (nazwisko panieńskie)
  - data urodzenia
  - imię ojca
  - informacja o odbytej służbie wojskowej (dokładne daty)
  - informacje o wykorzystanych urlopach wychowawczych (dokładne daty)
  - informacje o wykorzystanych urlopach bezpłatnych (np. budowy eksportowe)

 Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres

sekretariat@archiwum.zgora.pl

 uwzględniając:

 • rodzaj zapytania (genealogia, sprawy własnościowe, sprawy socjalne, informacje o zatrudnieniu, inne)
 • znak sprawy
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • telefon
 • ulica, nr domu i lokalu
 • kod i miasto
 • kraj
 • opis sprawy

Jednocześnie informujemy, że w przypadku poszukiwań genealogicznych lub własnościowych niezbędne jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu w udokumentowanych koligacjach rodzinnych z osobami poszukiwanymi lub posiadaniu prawa własności do poszukiwanej nieruchomości.

 

 

Artykuły

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

7 lipca 2023

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z dnia 23 czerwca 2023 r.

Regulamin i Cennik Usług Archiwalnych

29 marca 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2024 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2024 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27602