Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

15 maja 2020

Aktualizacja 25.05.2020 / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.222.8.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel.
68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu p.poż. znajdującego się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

III. Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

28 lutego 2020

Aktualizacja 11 marca 2020 / DAK.222.4.2020 - Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.4.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji (m.in. zawierający niezbędne dane do wpisania w kartę urządzeń wg CRO), tj.:

Czytaj więcej o: Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

18 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz.U.2018 poz.1986).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, na warunkach określonych w umowie stanowiącej zał. nr 1do zapytania.

III.    Termin realizacji zamówienia

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

Zapytanie ofertowe. Zakup komputera

26 listopada 2019

DAK.230.94.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup komputera stacjonarnego do procesu skanowania
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum zakup komputera stacjonarnego do procesu skanowania.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup komputera

Zapytanie ofertowe. Zakup ścianek ekspozycyjnych wystawowych

28 października 2019

DAK.230.59.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na
zakup czterech ścianek ekspozycyjnych wystawowych dwumodułowych
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum czterech ścianek ekspozycyjnych wystawowych dwumodułowych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup ścianek ekspozycyjnych wystawowych

Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

10 października 2019

DAK.230.62.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup laptopa z oprogramowaniem
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum laptopa z oprogramowaniem.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

27 września 2019

Znak: DAK.230.79.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Sporządzenie indeksów osobowych z akt zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 3

PRZEDMIOT ZLECENIA

I.    Zlecający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest sporządzenie  indeksów osobowych z niemieckojęzycznych  akt stanu cywilnego zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie, na podstawie  skanów poszczególnych jednostek archiwalnych  zespołów  przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ) zamieszczonych na portalu: www.szukajwarchiwach.pl. według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych ( DAK.230.79.2019. Załącznik 5. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów.pdf). 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.252.2.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

  Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Aktualizacja 02.09.2019 / DAK.250.1.2019.Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.250.1.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania
w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.222.19.2019

 

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

  USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

  

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:88407