Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Statystyki wykorzystania materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na portalu szukajwarchiwach.pl

15 stycznia 2016

Portal szukajwarchiwach.pl jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego  i zawiera informacje o zasobie oraz skany materiałów z ponad 30 polskich archiwów i innych instytucji.

Czytaj więcej o: Statystyki wykorzystania materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na portalu szukajwarchiwach.pl
Przejdź do - Okładka

Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe

5 stycznia 2016
Przejdź do -

Promocja książki "Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe" - fotorelacja

5 stycznia 2016

17 grudnia 2015 r. odbyła sie promocja książki autorstwa prof. Zbigniewa Bujkiewicza, którą wydało Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Promocja książki "Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe" - fotorelacja
Przejdź do - Archiwum%20Książąt%20Żagańskich,%20sygn.%201

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

4 stycznia 2016

W grudniu ubiegłego roku przeprowadzona została kolejna aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl
Przejdź do - Urząd%20Miejski%20w%20Sulechowie

Instruktaż - kolejne spotkania

16 grudnia 2015

Pracownicy Oddziału I Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Krzysztof Koleda, Mirosław Szatarski i Mirosław Zapała przeprowadzili kolejne spotkania instruktażowe z przedstawicielami państwowych jednostek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, dotyczące znowelizowanej Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Spotkania odbyły się w Urzędzie Miejskim w Sulechowie (1 grudnia), Starostwie Powiatowym w Wolsztynie (3 grudnia), Starostwie Powiatowym w Żaganiu (7 grudnia), Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze (9 grudnia), Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (11 grudnia), Starostwie Powiatowym w Żarach (14 grudnia), Urzędzie Miasta w Zielonej Górze (16 grudnia). Łącznie, do chwili obecnej w spotkaniach wzięły udział 492 osoby.

Czytaj więcej o: Instruktaż - kolejne spotkania

Społeczny obraz Wielkiej Wojny

15 grudnia 2015

Początek XX w. to czas narastania napięć i konfliktów zarówno wewnątrz ówczesnych mocarstw, jak i pomiędzy nimi. Z jednej strony rodzące się nacjonalizmy i próby zdominowania mniejszości narodowych, z drugiej polityka imperialistyczna i wyścig zbrojeń musiały doprowadzić w końcu do przesilenia. Zapalnikiem okazał się zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę austro-węgierskiego tronu, przeprowadzony 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie. Skomplikowany system sojuszy spowodował, że konflikt między Austro-Węgrami a Serbią zamienił się w konflikt totalny, pierwszą wojnę światową (1914-1918), zwaną też Wielką Wojną. Kilkuletnie walki spowodowały głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczne. W Europie i na świecie wytyczono nowe granice, doszło do odrodzenia się lub powstania szeregu nowych państw. Jednocześnie wszyscy uczestnicy konfliktu ponieśli znaczne straty ludnościowe – łącznie około 16 milionów zabitych i uznanych za zaginionych oraz ponad 21 milionów rannych.

Czytaj więcej o: Społeczny obraz Wielkiej Wojny
Przejdź do - Spotkanie%20instruktażowe%20dla%20pracowników%20państwowych%20jednostek%20organizacyjnych%20oraz%20samorządowych%20jednostek%20organizacyjnych%20podległych%20Urzędowi%20Marszałkowskiemu

Spotkanie instruktażowe w Urzędzie Marszałkowskim

30 listopada 2015

W dniu 27 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie instruktażowe dla pracowników państwowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. 

Czytaj więcej o: Spotkanie instruktażowe w Urzędzie Marszałkowskim

POJAZDY OD PANA BEUCHELTA

29 czerwca 2015

31 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Sali wystawowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze odbyło się otwarcie wystawy „POJAZDY OD PANA BEUCHELTA” przygotowanej wspólnie przez Archiwum i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Można ją było oglądać do końca maja 2015. Dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli, udostępniamy wystawę w wersji online.

Georg Beuchelt założył swoją firmę w Zielonej Górze w 1876 r. Zaczynała ona od realizowania prac remontowych i podwykonawstwa. Ale bardzo szybko Beucheltowi udało się zdobywać zlecenia na budowę mostów i innych konstrukcji stalowych.

Jednak głównym tematem wystawy będą pojazdy produkowane w firmie Beuchelta. W 1886 r. zaczęto w niej produkować wagony, początkowo najprostsze, towarowe, a z czasem osobowe różnej klasy, w tym najbardziej luksusowe, eksportowane na całą Europę, do Afryki i Ameryki Południowej. Natomiast po I wojnie światowej rozpoczęto też produkcję karoserii i podwozi samochodowych różnego typu dla innych firm (w tym dla Mercedesa i MAN'a). Ponadto w latach 1925-1926 zakłady Beuchelta wspólnie z firmą Sablatnig produkowały własną markę samochodów osobowych.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie serdecznie zapraszają!

 

Czytaj więcej o: POJAZDY OD PANA BEUCHELTA

Kurs doskonalący dla nauczycieli - relacja

23 czerwca 2015

W sobotę 30 maja Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i zielonogórski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  zorganizował kurs doskonalący dla nauczycieli. Poświęcony on był dwóch zagadnieniom: osadnictwu na Ziemi Lubuskiej po 1945 r. oraz budowie drzewa genealogicznego. 

Czytaj więcej o: Kurs doskonalący dla nauczycieli - relacja
Przejdź do -

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jeana de La Fontaine’a w Zielonej Górze - relacja

23 czerwca 2015

17 czerwca zielonogórskie archiwum po raz kolejny odwiedzili uczniowie szkoły podstawowej. Tym razem była to VI klasa Szkoły Podstawowej nr  5 im. Jeana de La Fontaine’a w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jeana de La Fontaine’a w Zielonej Górze - relacja