Ogłoszenia o przetargach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogloszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt

7 sierpnia 2017

7 sierpnia 2017 r./ Znak: O2.6210.1.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt z zespołów  nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu   Zielonej Górze z lat 1950-1989 , 89/430 – Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze lat 1952-1983 w 2017 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji materiałów archiwalnych, nadanie nazw plikom i folderom dla skanów pozyskanych z  około 65 000  stron materiałów archiwalnych według wstępnego zestawienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt
Przejdź do - Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

21 kwietnia 2017

DAK.230.19.2017

Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:
Usunięcie wad komory fumigacyjnej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:
1) Załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową  (Program Funkcjonalno-użytkowy)
2) Uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej

14 kwietnia 2017

Znak sprawy O2.074.7.2017                

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez archiwum macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami 4 TB NLSAS oraz montażem i konfiguracją.

Rozbudowa powinna zawierać niezbędne komponenty do rozbudowy macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 - obudowa dysków rack, rozbudowa kontrolerów dysków, zasilanie redundantne, 12 dysków HDD NLSAS 4TB 7.2k 3.5”, Gwarancja 3 lata - On-Site Service.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu

20 marca 2017

Aktualizacja 29 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro  na realizację zamówienia pod nazwą: 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

Uprzejmie informuje, ze termin składania ofert został przedłużony do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 8,30.
Zamieniony został również formularz A.

 

20 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro
na realizację zamówienia pod nazwą:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

1.     Nazwa i adres Zamawiającego :
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra
Aleja Wojska Polskiego 67a
REGON 000001212
NIP 973 02 98 749
Nr telefonu: 68 329 98 01, czynny w dni robocze, w godzinach: 7,30 – 15,30

2.    Opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.2.2017    

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.3.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  674 j.a.  ksiąg, poszytów i akt luźnych  liczących 144 741 strony  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.4.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych  oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

16 marca 2017

Znak Sprawy: O2.074.5.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowe-go w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  674  poszytów, ksiąg i   akt luźnych  liczących 144 741 stron  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.6.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja i digitalizacja filmów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i  35 mm, licząca ogółem 441 filmów według załączonego zestawienia (Zał. nr 1. ).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów
Przejdź do - Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej

Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej

9 marca 2017

DAK.230.12.2017                                                                           

Zapytanie – rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:

Usunięcie wad komory fumigacyjnej  w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:

  • załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową (Program Funkcjonalno-użytkowy)
  • uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

1.2.Prace mogą obejmować rozbudowę, przebudowę, naprawę i wymianę urządzeń, instalacji lub programu komputerowego oraz inne działania, które  wykonawca uzna za konieczne ale w  zakresie nieprzekraczającym właściwości funkcjonalnych i parametrów komory fumigacyjnej opisanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 

 1.3.Usuniecie wad powinno zapewnić brak emisji tlenku etylenu do pomieszczenia, w którym znajduje się komora fumigacyjna w taki sposób aby podczas procesu fumigacji i po zakończeniu jego poziom nie przekraczał Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia oraz Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Chwilowego.

 1.4. Protokół odbioru  usunięcia wad komory fumigacyjnej zostanie sporządzony po co najmniej trzech poprawnych cyklach jej działania w obecności przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnia budowalne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

 2. Gwarancja

Czytaj więcej o: Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:20665