Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analiza popytu.

22 lipca 2016

Nr sprawy: DAK .230.60.2016
Zielona Góra, 22 lipca 2016 r.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania :
„Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze”

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67 a
65-762 Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza Państwa, w ramach zapytania ofertowego (o wartości do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), do złożenia oferty służącej do udzielenia zamówienia na:

Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielnej Górze

Informacja o zamiarze udzielania zamówienia wraz ze specyfikacją została zamieszczona na stronie www.archiwum.zgora.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analiza popytu.

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

14 lipca 2016

O2.6210.14.2016
Zielona Góra, 14 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych  oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

14 lipca 2016

O2.6210.13.2016
Zielona Góra, 13 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  674 j.a.  ksiąg, poszytów i akt luźnych  liczących 144 741 strony  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

14 lipca 2016

O2.6210.15.2016
Zielona Góra, 14 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  674  poszytów, ksiąg i   akt luźnych  liczących 144 741 stron  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

14 lipca 2016

O2.6210.16.2016
Zielona Góra, 14 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych  oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów

13 lipca 2016

O2.6210.12.2016
Zielona Góra, 13 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Konserwacja i digitalizacja filmów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych  o szerokości 8 mm, 16 mm i  35 mm, licząca ogółem 441 filmów według załączonego zestawienia (Zał. nr 1. ).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

12 lipca 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

  • konserwator archiwalny w Oddziale II Przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 1376 z dnia 12.07.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analizę popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych

11 lipca 2016

DAK.230.34.2016                                                                                      
Zielona Góra, 11 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Badanie rynku oraz analizę popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Celem udzielenia zlecenia jest przeprowadzenie  badania rynku oraz sporządzenie analizy popytu służącej ocenie prognozowanego wzrostu popytu na usługi będące wynikiem realizacji projektu w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury pn. Konserwacja i digitalizacja akt miasta Wschowy oraz filmów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. W tym celu wykonawca:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analizę popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt

5 lipca 2016

O2.6210.9.2016    (znak sprawy)                                                                                                                                                                                                                                                  

Zielona Góra, 4 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu udzielenia zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Digitalizacja akt  z zespołów  nr 89/375 Starostwo Powiatowe Głogowskie z lat 1945-1950, nr 89/436 – Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze z lat 1945-1954, nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu   Zielonej Górze z lat 1950-1989 , 89/831 – Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z lat 1973-1990

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt

Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

17 czerwca 2016

Trwa rekrutacja na kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - Oddział w Zielonej Górze.

Proponowany termin szkolenia: 5 - 20 września 2016 r.

Cena kursu wynosi 1000,00 zł + VAT 23% = 1230,00 zł za jednego uczestnika.

Dla instytucji finansowanych w 70 % lub w całości ze środków publicznych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. C ) ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz535 ze zm.) Konieczne wypełnienie oświadczenia zw. z VAT będącego załącznikiem do zgłoszenia na kurs.

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej o: Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt