Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania. DIGITALIZACJA ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.

17 sierpnia 2016

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

10 sierpnia 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

 • konserwator archiwalny w Oddziale II Przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 2393 z dnia 10.08.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

10 sierpnia 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

 • specjalista do spraw: popularyzacji i badań naukowych w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 2403 z dnia 10.08.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Zaproszenie do składania ofert na digitalizację akt

4 sierpnia 2016

Znak:O2.6210.11.2016
Zielona Góra, 4 sierpnia 2016 r.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania : „DIGITALIZACJA ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.”

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza Państwa do złożenia oferty służącej do udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01;
www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

III. Kod CPV: 79 99 91 00 – 4 – usługi skanowania.

IV. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania „DIGITALIZACJA  ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na digitalizację akt

Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

3 sierpnia 2016

Trwa rekrutacja na kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - Oddział w Zielonej Górze.

Terminy zajęć:

 • 15.09.2016 r.
 • 16.09.2016 r.
 • 19.09.2016 r.
 • 20.09.2016 r.
 • 22.09.2016 r.

Cena kursu wynosi 1000,00 zł + VAT 23% = 1230,00 zł za jednego uczestnika.

Dla instytucji finansowanych w 70 % lub w całości ze środków publicznych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. C ) ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz535 ze zm.) Konieczne wypełnienie oświadczenia zw. z VAT będącego załącznikiem do zgłoszenia na kurs.

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej o: Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

Kurs II stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

3 sierpnia 2016

Trwa rekrutacja na kurs II stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - Oddział w Zielonej Górze.

Terminy zajęć:

 • 27.09.2016 r.
 • 28.09.2016 r.
 • 29.09.2016 r.
 • 03.10.2016 r.
 • 05.10.2016 r.

Cena kursu wynosi 1200 zł + VAT 23% = 1476,00 zł za jednego uczestnika.

Dla instytucji finansowanych w 70 % lub w całości ze środków publicznych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. C ) ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz535 ze zm.) Konieczne wypełnienie oświadczenia zw. Z VAT będącego załącznikiem do zgłoszenia na kurs.

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej o: Kurs II stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

Ogłoszenie o ukończeniu postepowania. Badanie rynku oraz analiza popytu

3 sierpnia 2016

Ogłoszenie o ukończeniu postepowania na realizację zadania: „Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielonej Górze”
Nr sprawy: DAK.230.60.2016

Uprzejmie informuję, ze w dniu 1 i 2 sierpnia 2016 r. przeprowadzano postepowanie o udzielnie zamówienia na realizację zadania „Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielonej Górze”. Zamawiający przeznaczył na jego realizację kwotę 15 tys. złotych. Wpłynęło 7 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DTP-PRO Małgorzata Kurowiak z Zielonej Góry.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o ukończeniu postepowania. Badanie rynku oraz analiza popytu

Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analiza popytu.

22 lipca 2016

Nr sprawy: DAK .230.60.2016
Zielona Góra, 22 lipca 2016 r.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania :
„Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze”

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67 a
65-762 Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza Państwa, w ramach zapytania ofertowego (o wartości do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), do złożenia oferty służącej do udzielenia zamówienia na:

Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielnej Górze

Informacja o zamiarze udzielania zamówienia wraz ze specyfikacją została zamieszczona na stronie www.archiwum.zgora.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie rynku oraz analiza popytu.

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

14 lipca 2016

O2.6210.14.2016
Zielona Góra, 14 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych  oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

14 lipca 2016

O2.6210.13.2016
Zielona Góra, 13 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  674 j.a.  ksiąg, poszytów i akt luźnych  liczących 144 741 strony  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II