Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zebranie ogólne SAP Oddział w Zielonej Górze

5 lutego 2016

Zapraszamy serdecznie członków Stowarzyszenia oraz sympatyków w dniu 12 lutego b.r. o godzinie 12.00 na zebranie ogólne Stowarzyszenia Oddziału dotyczące m. in. sprawozdania z działalności za rok 2015 oraz uzgodnienia planów działalności na lata 2016 - 2017.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71.

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Zebranie ogólne SAP Oddział w Zielonej Górze
Przejdź do -

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry

25 stycznia 2016

25 stycznia 2016 r. w Sali Wspomnień w zielonogórskim Ratuszu, siedzibie Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, podpisane zostało porozumienie o współpracy Pionierów z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych"

22 stycznia 2016

Naczelny  Dyrektor Archiwów  Państwowych  zaprasza   do  składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016", adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych. Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. Wymagany wkład własny to 10 proc wnioskowanej kwoty.

Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych"

Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt

20 stycznia 2016

Trwa rekrutacja na kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - Oddział w Zielonej Górze.

Proponowany termin szkolenia:  25, 26 luty oraz 2, 3, 4, 7 marzec 2016 r.

Cena kursu wynosi 1000,00 zł + VAT 23% = 1230,00 zł za jednego uczestnika.

Dla instytucji finansowanych w 70 % lub w całości ze środków publicznych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. C ) ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz535 ze zm.) Konieczne wypełnienie oświadczenia zw. z VAT będącego załącznikiem do zgłoszenia na kurs.

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej o: Kurs I stopnia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt
Przejdź do -

Statystyki wykorzystania materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na portalu szukajwarchiwach.pl

15 stycznia 2016

Portal szukajwarchiwach.pl jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego  i zawiera informacje o zasobie oraz skany materiałów z ponad 30 polskich archiwów i innych instytucji.

Czytaj więcej o: Statystyki wykorzystania materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na portalu szukajwarchiwach.pl
Przejdź do - Okładka

Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe

5 stycznia 2016
Przejdź do -

Promocja książki "Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe" - fotorelacja

5 stycznia 2016

17 grudnia 2015 r. odbyła sie promocja książki autorstwa prof. Zbigniewa Bujkiewicza, którą wydało Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Promocja książki "Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe" - fotorelacja
Przejdź do - Archiwum%20Książąt%20Żagańskich,%20sygn.%201

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

4 stycznia 2016

W grudniu ubiegłego roku przeprowadzona została kolejna aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

Życzenia Świąteczne

21 grudnia 2015
Przejdź do - Urząd%20Miejski%20w%20Sulechowie

Instruktaż - kolejne spotkania

16 grudnia 2015

Pracownicy Oddziału I Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Krzysztof Koleda, Mirosław Szatarski i Mirosław Zapała przeprowadzili kolejne spotkania instruktażowe z przedstawicielami państwowych jednostek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, dotyczące znowelizowanej Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Spotkania odbyły się w Urzędzie Miejskim w Sulechowie (1 grudnia), Starostwie Powiatowym w Wolsztynie (3 grudnia), Starostwie Powiatowym w Żaganiu (7 grudnia), Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze (9 grudnia), Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (11 grudnia), Starostwie Powiatowym w Żarach (14 grudnia), Urzędzie Miasta w Zielonej Górze (16 grudnia). Łącznie, do chwili obecnej w spotkaniach wzięły udział 492 osoby.

Czytaj więcej o: Instruktaż - kolejne spotkania