Nowa publikacja:

"REGESTA FONTIUM
SOMMERFELDENSIUM"


 
Odwiedziły nas:
Licznik
osoby
 

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Zielonej Górze


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2013 r. główna siedziba Archiwum Państwowego w Zielonej Górze znajduje się w nowym obiekcie pod adresem:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67A
65 - 762 Zielona Góra

Tel.: 68 329 98 01, 68 329 98 02
Fax: 509 680 718

email: sekretariat@archiwum.zgora.pl


Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że Czytelnia czynna jest:
- w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00
- w pozostałe dni (wtorek-piątek) od godz. 8.00 do 16.00
przy czym codziennie w godz. 11.30-12.00 dyżurny zarządza przerwę w celu wietrzenia pracowni.

Zamawianie materiałów archiwalnych:
- zamówienia przyjmowane do godz. 9:30 - realizacja o godz. 10:30
- zamówienia składane między godziną 9:30 - 12:00 - realizacja o godz. 13:30
- wszystkie zamówienia złożone po godz. 12:00 - realizacja następnego dnia

Osoby zainteresowane korzystaniem z czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w dniu 2 maja 2014 r. proszone są o złożenie zamówień na archiwalia (rewersy) do dnia 30 kwietnia 2014 r.


Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz umieszczane na tablicach informacyjnych w siedzibie Archiwum.

Szczegółowe informacje o wolnych stanowiskach pracy oraz informacje dotyczące spraw kadrowych (w tym praktyk dla studentów) można uzyskać w siedzibie Archiwum w Starym Kisielinie lub pod numerem telefonu (068) 329 98 01.

Informacja

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze niniejszym informuje, iż nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Zgodnie z ww. zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego treść kierowanej korespondencji powinna zawierać następujące informacje odnośnie:
osoby z imienia i nazwiska, od której pochodzi, adresu, tj. kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań obywatela

Szanowni Państwo
Dążąc do polepszenia jakości usług świadczonych dla Państwa przez naszą instytucję, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY badania satysfakcji i oczekiwań obywatela wobec Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, której analiza pozwoli na poznanie Państwa opinii i potrzeb oraz dokonanie odpowiednich zmian.
Z góry dziękujemy za współpracę


Księgi metrykalne / Kirchenbücher

Uwaga: Księgi metrykalne są dostępne na stronie szukajwarchiwach.pl
Bemerkung: Kirchenbücher sind auf der Website szukajwarchiwach.pl verfügbar


Aktualności:

Data: 2014-04-24   Informacja
Osoby zainteresowane korzystaniem z czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w dniu 2 maja 2014 r. proszone są o złożenie zamówień na archiwalia (rewersy) do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Data: 2014-04-22   II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza
W dniach 10-11 kwietnia 2014 r. miała miejsce II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza. Została ona zorganizowana przez Studenckie Koło Epigraficzne działające przy Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego...

Data: 2014-04-16   Szkolenie instruktażowe dotyczące praktycznego zastosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbyło się szkolenie instruktażowe dotyczące praktycznego zastosowania przepisów kancelaryjno archiwalnych ...

Data: 2014-03-28   Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - "W centrum wydarzeń. Wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku"

Data: 2014-03-24   Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Data: 2014-03-21   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Data: 2014-03-14   Szkolenie instruktażowe dotyczące praktycznego zastosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze serdecznie zaprasza pracowników urzędów obsługujących organy samorządowe, ze szczególnym uwzględnieniem archiwistów zakładowych – koordynatorów czynności kancelaryjnych, na szkolenie instruktażowe dotyczące praktycznego zastosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych ...

Data: 2014-03-10   Wystawa Księstwo Carolath-Beuthen
W dniu 4 marca 2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze otwarta została wystawa Księstwo Carolath-Beuthen. Źródła do dziejów. Przygotowana w kooperacji z Muzeum Miejskim w Nowej Soli, Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Fundacją Karolat...

Data: 2013-11-22   Archiwa Rodzinne - punkt konsultacyjny
Szanowni Państwo, jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad przekazaniem dokumentów dotyczących historii Państwa rodziny do archiwum państwowego ...

Data: 2013-09-16   Publikacja "REGESTA FONTIUM SOMMERFELDENSIUM"
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubsku wydało publikację "Regesta fontium Sommerfeldensium", która stanowi trzeci tom serii wydawniczej ...

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze