Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany podłączenia zasilania obwodów z agregatu prądotwórczego.

9 października 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany podłączenia zasilania obwodów z agregatu prądotwórczego.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany podłączenia zasilania obwodów z agregatu prądotwórczego.

Zapytanie ofertowe Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a

8 października 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a

Zapytanie ofertowe Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a

25 września 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Zakupu i wymiany trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUACO115A (2 szt.), JUAC0135A (1 szt.) znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a

Zapytanie ofertowe okresowy przegląd serwisowy zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

25 września 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Okresowy przegląd serwisowy zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe okresowy przegląd serwisowy zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa znajdujących się budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Unieważnienie postępowania - Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

3 września 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

(art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowania - Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Opracowanie rozwiązania dot. możliwości zmiany podłączenia zasilania z agregatu

30 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Opracowanie kompletnego rozwiązania oraz dokumentacji dotyczącego możliwości zmiany podłączenia zasilania innych obwodów z agregatu prądotwórczego.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego rozwiązania oraz dokumentacji dotyczącego możliwości zmiany podłączenia zasilania innych obwodów z agregatu prądotwórczego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Opracowanie rozwiązania dot. możliwości zmiany podłączenia zasilania z agregatu

Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiary) instalacji elektrycznej i piorunochronowej

27 sierpnia 2018

Aktualizacja 6 września 2018 / DAK.222.39.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w  budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w  budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiary) instalacji elektrycznej i piorunochronowej

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

24 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

(art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego pięcioletniego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  i przydatności  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,  estetyki obiektu  budowlanego  oraz  jego  otoczenia, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu

22 sierpnia 2018

Aktualizacja 6 września 2018 / DAK.222.37.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DAK.222.37.2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4).

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Liczba godzin pracy agregatu wynosi około 50 mth w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu

Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

30 lipca 2018

Znak: DAK.252.4.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prób ciśnieniowych węży EN 694:2007/U/B-5-25 w ilości 3 sztuk i PN-EN 14540:2008-52 w ilości 6 sztuk oraz przeglądu drzwi przeciwpożarowych w ilości 39 sztuk, według specyfikacji: PORTA DRZWI DT-PP-2S EI 30 – 8 szt., PORTA DRZWI DT-PP-DY EI 30 – 3 szt., PORTA DRZWI HASPAN EI 60 – 1 szt., ALUFIRE D23 EI 30 – 1 szt., ALUFIRE D22 EI 30 -1 szt., ALUFIRE D18 EI 30 2 szt., LOCHER SRL EI60/UNIFORM – 8 szt., LOCHER SRL EI 120/UNIFORM -6 szt., LOCHER SRL EI 60/ENDOR – 9 szt. w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

III. Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:39033