Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / O2.6210.1.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: O2.6210.1. 2018

Sprecyzowanie i zmiana SIWZ Zapytania ofertowego
„Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego”.

Niniejszym zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  w na mnastepujacy:
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja (metoda: skanowanie poklatkowe) analogowych materiałów audiowizualnych -  57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na adres: Archiwum Państwowe  w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2018 r. do godz. 24:00.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3 .Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 9.7.2018 r. o godz. 10:00.

Zielona Góra, 29.06.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-29
Data publikacji:2018-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:716